789 027 995

Oferta BHP - Nadzór

Nadzór BHP


Możesz sprawować nadzór BHP we własnym zakresie, ale jest lepsze i tańsze rozwiązanie.

Nadzór BHP zlecony zewnętrznej firmie, jest jednym z efektywniejszych rozwiązań dostępnych na rynku. Polega na wykonywaniu zadań służb BHP oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez specjalistów spoza Państwa firmy. Jest to wygodne, a zarazem kompleksowe rozwiązanie.

 

Oferujemy Państwu usługę, w której nasi specjaliści przejmują od Państwa obowiązki związane z nadzorem BHP. Dzięki temu, możecie Państwo wykorzystać swój czas i zaangażować się w rozwój swojej firmy. Nadzorem BHP zajmą się za Was nasi specjaliści.

 

W zakresie nadzoru BHP oferujemy m.in.:

 • szkolenia BHP (w tym przeciwpożarowe) wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców i kadry kierowniczej, a także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • okresowe przeglądy stanu BHP,
 • dokumentowanie:
  • okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
  • chorób zawodowych,
 • opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dotyczących:
  • odzieży roboczej,
  • szkoleń BHP,
  • napoi i posiłków profilaktycznych,
  • oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • instrukcji stanowiskowych BHP,
 • przeglądy stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie oraz analizy techniczne,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 • określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.
 • bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzonych przepisów i norm.

 

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, po rozpoznaniu potrzeb, oczekiwań, specyfiki, lokalizacji i wielkości Państwa firmy. Nasza współpraca może mieć charakter stałej comiesięcznej obsługi lub jednorazowy – w zależności od Państwa potrzeb i wymogów prawnych.