789 027 995

Oferta BHP - Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 16 godz.
Opis szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych. Powinno być przeprowadzane co 5 lat.
Program szkolenia :
1. Regulacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
4. Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa.
5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań BHP pracy oraz ergonomii w projektowaniu.
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń.
Koszt : 140 zł