789 027 995

Oferta BHP - Pierwsza pomoc przedlekarska

Pierwsza pomoc przedlekarska

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 8 godz.
Opis szkolenia:
Nowelizacja Kodeksu pracy jak i inne akty prawne obowiązujące w Polsce nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom s pomocy w razie wypadku. Pracodawca spełnia ten obowiązek poprzez wyposażenie zakładu pracy w apteczki pierwszej pomocy, zorganizowanie punktów pierwszej pomocy, łączność z wyspecjalizowanymi służbami ratowniczymi, przeszkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy ma na celu przeszkolenie w zakresie podstawowej pomocy przedmedycznej. Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego i połączone jest z praktyczną nauką pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów.
Program szkolenia :
1. Wzywanie pomocy
2. Ocena sytuacji i zabezpieczanie miejsca zdarzenia
3. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
4. Ocena stanu poszkodowanego
5. Postępowanie z poszkodowanym
6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
7. Postępowanie w przypadkach urazów i sytuacji zagrożenia życia
8. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
Ponieważ ustawa nie określa szczegółowego programu szkolenia z pierwszej pomocy, istnieje możliwość zmiany programu na życzenie zamawiającego.
Koszt : 60 zł