789 027 995

Oferta BHP - Szkolenie dla pracowników służby BHP

Szkolenie dla pracowników służby BHP

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 16 godz.
Opis szkolenia:
Szkolenie okresowe dla pracowników społecznej służby BHP. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Szkolenie powinno być przeprowadzenie co 5 lat.
Program szkolenia :
1. Zagadnienia ochrony prawnej ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach kodeksu pracy.
2. Zagadnienie technicznej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży, w której działają społeczni inspektorzy pracy.
3. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dochodzenie powypadkowe.
4. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
5. Metodyka kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy.
6. Organy państwowej kontroli nad warunkami pracy.
Koszt : 140 zł