789 027 995

Oferta BHP - Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 16 godz.
Opis szkolenia:
Szkolnie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz dla pracodawców. Powinno być przeprowadzane co 5 lat.
Program szkolenia :
1. Wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego.
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka.
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i chorób zawodowych.
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
6. Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
8. problemy ochrony przeciwpożarowej o ochrony środowiska naturalnego.
>
Koszt : 140 zł