789 027 995

Oferta BHP - Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 8 godz.
Opis szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych. Powinno być przeprowadzane co 5 lat.
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
Program szkolenia :
1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
• praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
• ochrony pracy kobiet i młodocianych,
• wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
• profilaktycznej ochrony zdrowia
2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
4. Postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii ), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Koszt : 40 zł