789 027 995

Oferta BHP - Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 8 godz.
Opis szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Powinno być przeprowadzane co 3 lata. Dla pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych szkolenie powinno być realizowane co rok. (Prace szczególnie niebezpieczne: roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, prace na wysokości)
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
• przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
• zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
• postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
Program szkolenia :
1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku
4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
Koszt : 40 zł