789 027 995

Oferta BHP - Szkolenie w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpiecznego użytkowania. Pracodawcy i kadra kierownicza

Szkolenie w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpiecznego użytkowania. Pracodawcy i kadra kierownicza

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 8 godz.
Opis szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców oraz kadry kierowniczej pracującej przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Program szkolenia :
1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem
2. Zastosowanie azbestu.
3. Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest.
4. Przypadki ,w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów.
5. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami przy azbeście i działania profilaktyczne
6. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest.
8. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane a pracą w kontakcie z azbestem.
Koszt : 150 zł