789 027 995

Oferta BHP - Szkolenie w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpiecznego użytkowania. Pracownicy na stanowiskach robotniczych

Szkolenie w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpiecznego użytkowania. Pracownicy na stanowiskach robotniczych

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 8 godz.
Opis szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Program szkolenia :
1. Regulacje prawne
2. Zastosowanie azbestu
3. Identyfikacja wyrobów zawierających azbest
4. Przypadki w których należy zabezpieczyć wyroby zawierające azbest.
5. Zagrożenie dla zdrowia podczas prac z azbestem
6. Sprzęt techniczny stosowany podczas prac z azbestem
7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest.
8. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane a pracą w kontakcie z azbestem
Koszt : 80 zł