Szkolenie wstępne BHP

80 PLNSzkolenie wstępne BHP

Pracodawca jest zobowiązany aby nowo zatrudniony pracownik przeszedł szkolenie w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Kodeksie pracy, a także zapoznać go z zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez niego zadań wynikających z powierzonego mu stanowiska.

Szkolenie wstępne powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

W przypadku instruktażu ogólnego ramowy program przewiduje dla wszystkich pracowników minimalny czas trwania na poziomie 3 godzin lekcyjnych (po 45 minut), podzielonych na 11 tematów.

Długość instruktażu stanowiskowego jest natomiast uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy oraz zagrożeń występujących na stanowisku, na którym pracownik ma zostać zatrudniony. Przeważnie wynosi od 2 do 8 godzin lekcyjnych.

Dłuższe instruktaże stanowiskowe występują w przypadku pracowników wykonujących pracę z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Wskazana cena dotyczy przeszkolenia jednej osoby.

Każdą cenę można negocjować, a my, ceniąc naszych klientów, dajemy taką możliwość. Zwłaszcza przy zgłoszeniu większej grupy.
Jednocześnie umożliwiamy rozłożenie kosztów kursu na maksymalnie trzy, nieoprocentowane raty:

  • pierwsza rata - przy zapisie na wybrany kurs wpłacają Państwo tzw. opłatę rekrutacyjną, która zostaje zaliczona w poczet kosztów kursu;
  • druga rata - w trakcie lub na koniec kursu;
  • trzecia i ostatnia rata - regulowana jest przy odbiorze zaświadczenia lub świadectwa.


Dotyczy zarówno firm, jak i osób prywatnych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa zakres i zasady przeprowadzania szkoleń BHP.

Według niego szkolenie wstępne z zakresu BHP dzielimy na:

  • szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym,
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym.

Szkolenie wstępne ogólne dotyczy nowo zatrudnionych pracowników, a także studentów na praktykach i uczniów zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu przed dopuszczeniem ich do pracy. Jego celem jest zapewnienie uczestnikom zapoznania się z podstawowymi przepisami z zakresu BHP o charakterze ogólnym (zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy), także z przepisami obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Instruktaż stanowiskowy jest wymagany wobec pracowników nowo zatrudnionych lub przenoszonych na inne stanowiska, np. robotnicze lub na stanowiska, na których praca jest wykonywana w narażeniu na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz wobec uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, a także studenta-praktykanta.

Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapewnienie jego uczestnikom zapoznania się z:

  • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy,
  • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
  • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
  • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj