Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno– technicznych

140 PLNSzkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno– technicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych. Powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest dla pracowników inżynieryjno- technicznych w szczególności dotyczy technologów, projektantów, konstruktorów oraz organizatorów produkcji.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

  1. identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  2. organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  3. metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Czas trwania:

16 godzin

Ogólne informacje:

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy z uczestników po odbyciu przedmiotowego szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę z obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do bhp w zakładach pracy. Uzyskuje również wiedze i umiejętności w organizowaniu stanowisk pracy zgodnie z odgórnymi wymaganiami oraz ergonomią pracy, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań techniczno- organizacyjnych, ograniczaniu  oraz metod likwidacji zagrożeń związanych z niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy, postępowaniu w razie awarii, wypadków przy pracy, ochronie bezpieczeństwa pożarowego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Każdy z uczestników kończących szkolenie zdaniem pozytywnie końcowego egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

PROGRAM szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracowników inżynieryjno- technicznych:

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
  3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
  4. Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa.
  5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań BHP pracy oraz ergonomii w projektowaniu.
  6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń.

Wskazana cena (tj. 140zł) jest ceną dotyczącą jednej osoby.

Istnieje możliwość negocjowania ceny w zależności od ilości osób będących uczestniczyć w szkoleniu.

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj