Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno–technicznych

150 PLNSzkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno–technicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych. Powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest dla pracowników inżynieryjno- technicznych w szczególności dotyczy technologów, projektantów, konstruktorów oraz organizatorów produkcji.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

 1. identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 2. organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 3. metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Czas trwania:

16 godzin

Ogólne informacje:

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy z uczestników po odbyciu przedmiotowego szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę z obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do bhp w zakładach pracy. Uzyskuje również wiedze i umiejętności w organizowaniu stanowisk pracy zgodnie z odgórnymi wymaganiami oraz ergonomią pracy, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań techniczno- organizacyjnych, ograniczaniu  oraz metod likwidacji zagrożeń związanych z niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy, postępowaniu w razie awarii, wypadków przy pracy, ochronie bezpieczeństwa pożarowego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym poziom wiedzy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

PROGRAM szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych:

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa.
 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań BHP pracy oraz ergonomii w projektowaniu.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń.

Wskazana cena dotyczy przeszkolenia jednej osoby.

Każdą cenę można negocjować, a my, ceniąc naszych klientów, dajemy taką możliwość. Zwłaszcza przy zgłoszeniu większej grupy.
Jednocześnie umożliwiamy rozłożenie kosztów kursu na maksymalnie trzy, nieoprocentowane raty:

 • pierwsza rata - przy zapisie na wybrany kurs wpłacają Państwo tzw. opłatę rekrutacyjną, która zostaje zaliczona w poczet kosztów kursu;
 • druga rata - w trakcie lub na koniec kursu;
 • trzecia i ostatnia rata - regulowana jest przy odbiorze zaświadczenia lub świadectwa.


Dotyczy zarówno firm, jak i osób prywatnych.

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj