Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

140 PLNSzkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest istotą istnienia każdego zakładu pracy. Warto przypomnieć, że pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa

i higieny pracy w zakładzie odpowiada pracodawca, dlatego tak ważne jest, aby jego wiedza w zakresie BHP była aktualizowana i uzupełniana o nowe wytyczne oraz wszelkie zmiany prawne. 

Szkolenie przeznaczone jest pracodawców i osób kierujących pracownikami. Powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze okresowe szkolenie powinno odbyć się do 6 miesięcy od daty szkolenia wstępnego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, spółdzielniami, urzędami jak również zakładami prywatnymi) oraz osób kierujących pracownikami (czyli dyrektorami, kierownikami, brygadzistami, majstrami, mistrzami).

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

-  oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

-   kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

-  ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Czas trwania:

16 h

Ogólne informacje:

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Każdy z uczestników kończących szkolenie zdaniem pozytywnie końcowego egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

  • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Wskazana cena (tj. 140zł) jest ceną dotyczącą jednej osoby.

Istnieje możliwość negocjowania ceny w zależności od ilości osób będących uczestniczyć w szkoleniu.

Newsletter

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

14 583 absolwentów
i stale rekrutujemy
73 kierunki
i stale zwiększamy
119 kursów, szkoleń i webinarów
i stale się rozwijamy

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj