32 769 03 39
  19.02.18

  Rekrutacja do projektu

  Rekrutacja do projektu "Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego"


  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!”.

  Zapraszamy osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • są w wieku 15 - 29 lat,
  • nie pracują, są bezrobotne lub bierne zawodowo,
  • nie kształcą się – nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
  • nie szkolą się – nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – czyli w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych,
  • zamieszkują na terenie woj. śląskiego.


  Rekrutacja do projektu prowadzona jest do 31 marca 2018 r. 
  Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych. Po weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełniania obowiązkowych i dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, wyłoniona zostanie ostateczna grupa Uczestników. Regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie Projektu.

  Zapraszamy chętne osoby z Tarnowskich Gór, okolic i całego woj. śląskiego do udziału w Projekcie. Każdy uczestnik spotka się z doradcą zawodowym, który pomoże mu w określeniu jego indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej i udziału w Projekcie.

  Kolejnym krokiem jest udział w jednym ze szkoleń zawodowych:

  • obsługa wózków widłowych,
  • pomiar elektryczny,
  • opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z modułem j. obcego.

  Szkolenie „wózki widłowe” i „pomiar elektryczny” zakończoną się egzaminem nadającym bardzo cenne uprawnienia zawodowe, zaś szkolenie „opiekun” egzaminem wewnętrznym. Szkolenie dadzą Państwu bardzo dobre przygotowanie do przyszłego zawodu, bo obejmują zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktykę. Każdy uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą i na szkolenia.

  Kolejnym etapem projektu jest udział w szkoleniach miękkich oraz płatnych, 3-miesiącznych stażach zawodowych.

  Na stronie projektu  znajduję się Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i projektu.

   

  Zachęcamy do kontaktu z Nami.

  Wstecz...

13

lat działalności

10618

przeszkolonych kursantów

1105

zrealizowanych kursów i szkoleń

95

% zdawalności na egzaminach UDT