32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Konserwator podestów

Konserwator podestów

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 120 godz.
Wymagania dla kandydatów:
  • ukończenie minimum szkoły zawodowej,
  • roczna praktyka jako pomocnik konserwatora podestów,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu,
  • uprawnienia do eksploatacji instalacji elektrycznych do 1KV.
Program kursu :
Część mechaniczna
1. Zagadnienia związane z dozorem technicznym
2. Zespoły i elementy podestów
3. BHP przy konserwacji podestów
Część elektryczna
1. Przepisy o dozorze technicznym
2. Elektryczne wyposażenie podestów
3. Przepisy BHP i przeciwpożarowe przy pracach konserwacyjnych
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Cena egzaminu wliczona jest w cenę kursu.
Koszt : 602 zł