32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Kadry, płace, ZUS

Kadry, płace, ZUS

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 40 godz.
Opis kursu:
Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu, przygotowanie do pracy w sferach działalności firmy obejmującej zakres kadr z płacami oraz opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się programem księgowości podstawowej.
Wymagania dla uczestników:
- ukończone 18 lat
- ukończona szkoła średnia
- podstawowa znajomość obsługi komputera
Program kursu :
1. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika wynikające ze stosunku pracy
2. Elementy prawa pracy
3. Sporządzanie listy płac z wykorzystaniem programu „EXCEL”
4. Moduł: kadry
5. Rozrachunki z ZUS
6. Rozrachunki z US
7. Obsługa programu PŁATNIK
8. Obsługa programu SYMFONIA
Program kursu może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.
Koszt : 850 zł