32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Księgowość komputerowa

Księgowość komputerowa

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 160 godz.
Opis kursu:
Kursanci zostaną zapoznani z zasadami prawa pracy, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, indywidualną działalnością gospodarczą, zasadami korespondencji, archiwizacji i inwentaryzacji, rodzajami podatków oraz ksiąg podatkowych, księgowością komputerową.
Wymagania dla uczestników:
- ukończone 18 lat
- ukończona szkoła średnia
- podstawowa znajomość obsługi komputera
Program kursu :
1. Pojęcie i formy prowadzenia działalności gospodarczej
2. Rodzaje opodatkowania działalności gospodarczej
3. Typy operacji gospodarczych
4. Prawo pracy
5. Kadry
6. Podstawowe pojęcia związane z księgowością
7. Pojęcie, budowa i elementy konta księgowego
8. Rodzaje i zasady ewidencji na kontach księgowych
9. Cykl prac w księgowości w okresie miesięcznym i rocznym
10. Konta podstawowe i korygujące
11. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
12. Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
13. Rozrachunki z US z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
14. Rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek i delegacji
15. Środki trwałe i ich ewidencja
16. Amortyzacja środków trwałych
17. Rozrachunki z tytułu podatku VAT
18. Ewidencja księgowa podatku VAT
19. Deklaracja VAT
20. Księgowe zamknięcie roku obrotowego
Program kursu może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.
Koszt : 2 100 zł