32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Zarządzanie zespołem pracowniczym

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 16 godz.
Opis szkolenia:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
• kadr kierowniczych wyższego i średniego szczebla,
• osób kierujących zespołami,
• prezesów i członków zarządów.
Program szkolenia :
1. Komunikacja jako narzędzie kierowania.
2. Motywowanie pracowników.
3. Metody budowania autorytetu.
4. Style zarządzania.
5. Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem.
Program kursu może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.
Koszt : 400 zł