32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Wychowawca kolonii

Wychowawca kolonii

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 36 godz.
Opis szkolenia:
Kurs przeznaczony dla:
• osób pełnoletnich posiadających minimum średnie wykształcenie,
Celem kursu jest:
• Uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.
Program szkolenia :
Program kursu:
1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
4. Ruch i rekreacja
5. Turystyka i krajoznawstwo
6. Zajęcia kulturalno - oświatowe
7. Zajęcia praktyczno - techniczne
8. Prace społecznie użyteczne
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
Koszt : 130 zł