32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Ładowarka jednonaczyniowa

Ładowarka jednonaczyniowa

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 202 godz.
Opis kursu:
Ładowarka jednonaczyniowa – maszyna używana w budownictwie oraz w wielu zakładach pracy takich jak kopalnie, piaskownie, węzły betoniarskie. Głównym zadaniem ładowarki jest załadunek materiałów, niwelacja terenu oraz gromadzenie materiałów budowlanych np. na hałdach. Ładowarki charakteryzuje się duża pojemność łyżki, które często są wyposażone w wagi, dzięki czemu można dokładnie określić wagę załadowanego towaru.
Klasy ładowarek jednonaczyniowych:
klasa III – pojemność łyżki do 2,5 m3,
klasa II – pojemność łyżki do 5 m3 (warunek – posiadanie od roku uprawnień do obsługi ładowarek klasy III),
klasa I – pojemność łyżki bez ograniczeń (warunek – posiadanie od roku uprawnień do obsługi ładowarek klasy II),
Wymagania dla kursantów:
• ukończone 18 lat,
• badania psychotechniczne oraz lekarza medycyny pracy (możliwość wykonania badań w czasie trwania kursu)
Program kursu :
1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Podstawy elektrotechniki
5. Silniki spalinowe
6. Elementy hydrauliki
7. Budowa ładowarek jednonaczyniowych
8. Technologia robót
9. Zajęcia praktyczne
Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w Nakle Śląskim. Kurs kończy się egzaminem przed komisją państwową Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt egzaminu wliczony jest w cenę kursu.
Koszt : 1 500 zł