32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Walec drogowy

Walec drogowy

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 162 godz.
Opis kursu:
Walec budowlany to maszyna do zagęszczania gruntów w robotach ziemnych lub zagęszczania mas nawierzchniowych przy budowie dróg, rozróżniamy dwa rodzaje walców drogowych: statyczny i wibracyjny. Walce drogowe posiadają również różne rodzaje bębnów jezdnych: gumowe, stalowe, stalowo-korkowe.
Klasy walców drogowych:
Klasa III – do 18 ton
Klasa II powyżej 18 ton (warunek – posiadanie od roku uprawnień do obsługi walca klasy III)
Wymagania dla kursantów:
• ukończone 18 lat,
• badania psychotechniczne oraz lekarza medycyny pracy (możliwość wykonania badań w czasie trwania kursu)
Program kursu :
1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Podstawy elektrotechniki
5. Silniki spalinowe
6. Elementy hydrauliki
7. Budowa walców drogowych
8. Technologia robót
9. Zajęcia praktyczne
Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w Nakle Śląskim.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją państwową Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt egzaminu wliczony jest w cenę kursu.
Koszt : 1500 zł