32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Opiekun dzieci, animator zabaw

Opiekun dzieci, animator zabaw

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 24 godz.
Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem umożliwiających im realizację funkcji głównie opiekuńczej, ale również wychowawczej i edukacyjnej oraz umiejętność organizacji i prowadzenia zabaw, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz akcji plastycznych.
Program szkolenia :
Podstawowe pojęcia z zakresu opieki i wychowania
1. Formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
2. Fazy rozwojowe człowieka
3. Organizacja opieki nad dziećmi od 3 do 7 roku życia
4. Planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej
5. Prowadzenie dokumentacji dla różnych form wypoczynku
6. Odpowiedzialność oraz przestrzeganie przepisów bhp i p.poż
7. Animacja zabaw dla dzieci
8. Organizacja i prowadzenie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
9. Organizacja i prowadzenie akcji plastycznych z wykorzystaniem naturalnych materiałów.
Program kursu może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.
Koszt : 450 zł