32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Opracowanie i wdrażanie dokumentacji HACCP

Opracowanie i wdrażanie dokumentacji HACCP

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 8 godz.
Opis szkolenia:
HACCP to systemowe postępowanie mające za zadanie identyfikowanie i szacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.
Program szkolenia :
1. Zasady systemu HACCP wg Codex Alimentarius
2. Rola i zadania Kierownictwa
3. Plan HACCP
4. Analiza zagrożeń i wyznaczanie CCP (Krytycznego Punktu Kontroli) i działania korygująco – zapobiegawcze
5. Dokumentacja systemu (procedury, instrukcje, zapisy)
6. Prowadzenie dokumentacji systemowej
7. Wymagania prawne w bezpieczeństwie żywności i żywienia
Program kursu może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.
Koszt : 400 zł