32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Zagospodarowanie zieleni

Zagospodarowanie zieleni

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 60 godz.
Opis kursu:
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne opanowanie zasad utrzymywania i pielęgnacji terenów zielonych.
Program kursu :
  1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w opiece nad zielenią
  2. Zasady postępowania w razie zaistnienia pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia
  3. Zasady postępowania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  4. Zakładanie i pielęgnacja trawników
  5. Sadzenie drzew i krzewów
  6. Zakładanie i pielęgnacja rabat bylinowych
  7. kompozycje kolorystyczne
  8. Cięcie pielęgnacyjne
Koszt : 550 zł