32 769 03 39

Polityka jakości- Niepubliczna Placówka Kształcenia Kursowego "KURSANT"

Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty

Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, co stanowi potwierdzenie jakości świadczonych przez nas usług. Uzyskaliśmy 13 września 2006 r. akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty, natomiast 6 lutego 2011 r. otrzymaliśmy kolejną akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Naszym celem jest wzrost satysfakcji klientów, ciągłe doskonalenie programów szkoleniowych zgodnie z wymogami rynku oraz zapotrzebowaniem naszych klientów.
Akredytacja cześć 1
Akredytacja cześć 2

Akademia Urzędu Dozoru Technicznego

Szkolenia prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego mają na celu popularyzację wiedzy z zakresu działań niezbędnych dla spełnienia wymagań prawnych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Nasi trenerzy poprzez udział w szkoleniach akademii UDT mają zapewnioną najbardziej aktualna wiedzę z zakresu wymagań bezpieczeństwa technicznego oraz możliwość realizacji kursów w oparciu o specjalistyczne programy szkoleniowe Urzędu Dozoru Technicznego.

Certyfikat Rzetelna Firma

Rzetelność i uczciwość w biznesie jest dla nas najważniejsza. Certyfikat Rzetelności, potwierdza brak niespłaconych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA. Dzięki temu jesteśmy wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem, któremu można zaufać.
Rzetelna firma

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firma Szkoleniowych to największa branżowa Izba Gospodarcza zrzeszająca firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski.
Chcąc nieustannie podnosić standardy usług szkoleniowych 15 listopada 2017 roku zostaliśmy przyjęci w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie. Tym samym zadeklarowaliśmy stosowanie zasad ujętych w Kodeksie Dobrych Praktyk, co oznacza dla nas utrzymywanie jakości usług nadal na najwyższym poziomie.
Certyfikat członkostwa PIFS

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0)

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.
Dla potwierdzenia bardzo wysokiej jakości naszych usług, zaraz po przyjęciu naszej firmy szkoleniowej do grona członków PIFS, 29 grudnia 2017 roku poddaliśmy się auditowi przeprowadzanemu przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującej się w audytach systemów zarządzania -  DEKRA Certification Sp. z o.o. Audit miał na celu zweryfikowanie i potwierdzenie standardów zarządzania naszą firmą oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług szkoleniowych. Otrzymany Certyfikat (SUS 2.0) potwierdza, że jesteśmy dostawcami najwyższej klasy usług szkoleniowych i stawiamy na wysoką jakość prowadzonych szkoleń, a jednocześnie spełniamy wymogi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dotyczące rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych PARP, co pozwala nam świadczyć usługi dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0)

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Baza Usług Rozwojowych (BUR), czyli internetowa, ogólnodostępna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu).
Jesteśmy firmą szkoleniową, która może poszczycić się certyfikatami i akredytacjami. Nasza Placówka jest zarejestrowana i zweryfikowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), co skutkuje tym, że dostarczamy usługi rozwojowe w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców. W praktyce oznacza to możliwość korzystania przez instytucje i osoby prywatne z dofinansowania usług szkoleniowych, w celu rozwijania swoich kompetencji oraz realizowania celów edukacyjnych i biznesowych, w ramach funduszy europejskich. Mogą Państwo, dzięki BUR wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. Do czego serdecznie zachęcamy.
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/