kursant@kursysilesia.pl
32 769 03 39

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek


Zapisz się już dziś

Czas trwania: 445 godzin (część w trybie samokształcenia). Zajęcia teoretyczne odbywają się od piątku do niedzieli, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są w dni powszednie. Kurs trwa około 6 miesięcy.

Wymagania dodatkowe:

Do rozpoczęcia kursu wymagane jest ukończenie kursów:

  • resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
  • wykonanie i interpretacja zapisu EKG.

 

Cel: Pielęgniarka po ukończeniu kursu jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Program ramowy:

  1. Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dorosłych.
  2. Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dzieci.
  3. Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dorosłych.
  4. Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dzieci,
  5. Terapia ostrego bólu u dorosłych i dzieci.
  6. Zakażenia szpitalne  w okresie okołooperacyjnym i okołoznieczuleniowym.
  7. Medycyna ratunkowa.
  8. Staż 245 godzin.

Cena: 1 600 zł (lub płatność ratalna 10 x 160 zł)