32 769 03 39

Rekrutacja Kursy dla pielegniarek i położnych

Zasady rekrutacji

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • karta zgłoszeniowa uczestnictwa w kursie,
  • kserokopia świadectwa  ukończenia pielęgniarskiej szkoły zawodowej,
  • zaświadczenie o wykonywaniu zawodu (w przypadku kursu kwalifikacyjnego wymagany jest 6 - miesięczny staż pracy)
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • umowa o kształceniu.

Dokumenty należy przynieść lub przysłać na adres naszej placówki :

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

ul. Karłuszowiec 9

42-600 Tarnowskie Góry

Karta zgłoszenia uczestnika w kursie

Umowa w sprawie uczestniczenia w kursie specjalistycznym/kwalifikacyjnym

Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu