32 769 03 39

O Firmie - Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli "PEDAGOG"

O firmie

Jesteśmy placówką doskonalenia nauczycieli utworzoną na bazie Niepublicznej Placówki Kształcenia Kursowego "KURSANT", działającej od dnia 1 stycznia 2003 roku, która to posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem 39.

POSIADAMY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
W swojej pracy kierujemy się priorytetami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Stosujemy i upowszechniamy nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność oświatową w naszym regionie.

To co nas wyróżnia, to profesjonalizm w realizacji szkoleń i kursów. Współpracujemy z zespołem specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, andragogiki, doradztwa zawodowego. Program każdego ze szkoleń i kursu jest ściśle dopasowany do potrzeb rynku pracy oraz wymogów Klientów. Zajęcia na kursach i szkoleniach mają charakter praktyczny, gdzie pod okiem profesjonalnej kadry specjalistów Kursanci ćwiczą swoje umiejętności. 
Stale badamy potrzeby, preferencje oraz stopień zadowolenia Klientów.

Oferujemy warsztaty, szkolenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, pomiary jakości pracy szkoły, pomiary procesu dydaktycznego, opracowanie programów autorskich, kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne z różnych obszarów i zakresów tematycznych