32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Andragogika (kurs e-learningowy)

Andragogika (kurs e-learningowy)

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 80 godzin
Opis kursu :
Kurs przeznaczony jest dla wykładowców, trenerów, nauczycieli, doradców personalnych prowadzących zajęcia dydaktyczne dla osób dorosłych.
UWAGA – kurs realizowany metodą e-leraningu
Cel kursu :
Celem kursu jest przygotowanie wykładowców do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie:
 • wybranych problemów z psychologii człowieka dorosłego
 • metodyki samokształcenia się
 • Absolwent osiąga umiejętności w zakresie:
  • prowadzenia w różnych formach zajęć edukacyjnych z ludźmi dorosłymi,
  • interpretowania determinantów uczenia się i ich rozwijania,
  • organizowania samokształcenia i planowania własnego rozwoju,
  • stosowania nowoczesnych technik informacyjnych w procesie kształcenia ludzi dorosłych
Koszt : 400 zł (możliwość negocjacji ceny)