32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Kierownik kolonii

Kierownik kolonii

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 10 godzin
Opis kursu :
Kurs przeznaczony dla osób:
• pełnoletnich, posiadających minimum średnie wykształcenie,
• posiadających co najmniej trzyletni staż w pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo - wychowawczej
Cel kursu :
Uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków kierownika wypoczynku
Koszt : 200 zł