32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Kierownik wycieczek szkolnych

Kierownik wycieczek szkolnych

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 10 godz
Opis kursu :
Kurs przeznaczony dla:
• nauczyciele wszystkich typów szkół,
• wychowawcy świetlic,
• nauczyciele wspomagający,
Cel kursu :
Nabycie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych
Koszt : 100 zł (możliwość negocjacji ceny)