32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Szkolenia rad pedagogicznych

Szkolenia rad pedagogicznych

Zapisz się już dziś

Czas trwania : indywidualny kontakt
Opis kursu :
Na zlecenie szkół i placówek szkolnych istnieje możliwość realizacji kursów i szkoleń na Rad Pedagogicznych
Proponowana tematyka dla szkoleń Rad Pedagogicznych:
• Wypalenie zawodowe,
• Ocena szkolna jako sposób motywowania uczniów do dalszej nauki,
• Wpływ komunikacji wewnątrzszkolnej na efekty pracy,
• Promocja szkoły w środowisku,
• Komunikacja interpersonalna w szkole,
• Umiejętność negocjacji i obrony przed manipulacją,
• Kształcenie umiejętności czytania ze rozumieniem
• Zajęcia coachingowe w pracy wychowawczej
• Gry uczniowskie
• Jak rozmawiać z uczniem o zagrożeniach
• Mobbing
• Profilaktyka agresji wśród dzieci i młodzieży
• Nowoczesne metody motywujące do nauki
• Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci i młodzieży
• Jak motywować do nauki uczniów mających zaległości?
• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami – uczeń agresywny – Jak wspierać nauczyciela, gdy pojawia się agresja w szkole
• Prawa i obowiązki nauczyciela z elementami ewaluacji bezpieczeństwa uczniów w placówce oświatowej.
• Autodestrukcja młodzieży, problem samobójstw
• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - procedura "Niebieskie Karty", Zespoły Interdyscyplinarne
• Lepiej funkcjonuje gdy się ze mną komunikujesz. Rola komunikacji we wspomaganiu rozwoju dzieci niepełnosprawnych.
• O właściwym wymiarze symulacji. W jaki sposób stymulować rozwój dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami szkolnymi
• Zabawa terapeutyczna w szkole, na lekcji z dziećmi z trudnościami w rozwoju
…. i każdy inny zaproponowany przez Państwa temat.
Cel kursu :
Indywidualny kontakt
Koszt : indywidualny kontakt