32 769 03 39
!!!222 szkolenia-rad-pedagogicznych-on-line

Oferta edukacyjna - Szkolenia Rad Pedagogicznych on-line

Szkolenia Rad Pedagogicznych on-lineCzas trwania : od 2 do 4 godzin

Opis kursu :

Realizujemy kursy i szkolenia Rad Pedagogicznych na zlecenie szkół i placówek szkolnych w formie e-learningu. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i wyboru jednego z poniższych tematów szkolenia lub zaproponowania własnego tematu szkolenia.

 

Proponowana tematyka:
• Wypalenie zawodowe,
• Ocena szkolna jako sposób motywowania uczniów do dalszej nauki,
• Wpływ komunikacji wewnątrzszkolnej na efekty pracy,
• Promocja szkoły w środowisku,
• Komunikacja interpersonalna w szkole,
• Umiejętność negocjacji i obrony przed manipulacją,
• Kształcenie umiejętności czytania ze rozumieniem
• Zajęcia coachingowe w pracy wychowawczej
• Gry uczniowskie
• Jak rozmawiać z uczniem o zagrożeniach
• Mobbing
• Profilaktyka agresji wśród dzieci i młodzieży
• Nowoczesne metody motywujące do nauki
• Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci i młodzieży
• Jak motywować do nauki uczniów mających zaległości?
• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami – uczeń agresywny – Jak wspierać nauczyciela, gdy pojawia się agresja w szkole
• Prawa i obowiązki nauczyciela z elementami ewaluacji bezpieczeństwa uczniów w placówce oświatowej.
• Autodestrukcja młodzieży, problem samobójstw
• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - procedura "Niebieskie Karty", Zespoły Interdyscyplinarne
• Lepiej funkcjonuję, gdy się ze mną komunikujesz. Rola komunikacji we wspomaganiu rozwoju dzieci niepełnosprawnych.
• O właściwym wymiarze symulacji. W jaki sposób stymulować rozwój dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami szkolnymi
• Zabawa terapeutyczna w szkole, na lekcji z dziećmi z trudnościami w rozwoju
…. i każdy inny zaproponowany przez Państwa temat.

 

Cel kursu : indywidualny kontakt

Koszt : indywidualny kontakt