32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Wybrane zagadnienia dotyczące mierzenia jakości pracy szkół i placówek

Wybrane zagadnienia dotyczące mierzenia jakości pracy szkół i placówek

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 20 godzin
Opis kursu :
Kurs adresowany jest dla kadry kierowniczej placówek oświatowych
Cel kursu :
Zapoznanie z założeniami, celami, organizacją nadzoru pedagogicznego w województwie śląskim,
zapoznanie z założeniami mierzenia jakości pracy szkoły,
zapoznanie z procedurą mierzenia jakości szkoły,
przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania raportów mierzenia jakości
Koszt : 300 zł (możliwość negocjacji ceny)