32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Wykładowca pozaszkolnych form kształcenia

Wykładowca pozaszkolnych form kształcenia

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 80 godzin
Opis kursu :
Kurs przeznaczony jest dla:
• instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,
• właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych, handlowych i produkcyjnych,
• pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy,
• osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń dla dorosłych.
Kurs nadaje uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych i produkcyjnych oraz w placówkach handlowych.
Cel kursu :
Nabycie kompetencji pedagogicznych,
opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.
Koszt : 450 zł (możliwość negocjacji ceny)