32 769 03 39

Oferta edukacyjna - Wykorzystanie komputera w procesie dydaktycznym

Wykorzystanie komputera w procesie dydaktycznym

Zapisz się już dziś

Czas trwania : 16 godzin
Opis kursu :
Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz wyższych a także przedszkoli i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Cel kursu :
Zapoznanie słuchaczy z multimedialnym wspomaganiem nauczania ? tworzenie prezentacji, wykorzystanie Internetu, platforma Moodle,
organizowanie lekcji z wykorzystaniem technik multimedialnych,
poznanie dydaktyki i metodyki związanej z wykorzystaniem technik multimedialnych,
poznanie psychologicznych aspektów uczenia się z wykorzystaniem technik multimedialnych
Koszt : 240 zł (możliwość negocjacji ceny)