32 769 03 39

Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty - Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli "PEDAGOG"

Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty

W dniu 15 kwietnia 2015 r. NPDN PEDAGOG, jako pierwsza i jedyna spośród 72 ośrodków niepublicznych naszego województwa, otrzymała akredytację przyznaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach

Zespół Akredytacyjny oraz Zespół Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadzający zewnętrzną ewaluację bardzo wysoko (poziom B) ocenił nasza Placówkę. Wartości naukowe i pedagogiczne wprowadzane do organizacji i do przebiegu procesu dydaktycznego oraz motywujące słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych wskazał jako wzorcowy. Informujemy również, że nasza Placówka podejmuje działania nowatorskie, wynikające z postępu naukowego i pedagogicznego. Placówka nasza daje nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek, w ramach podwyższania kwalifikacji i doskonalenia zawodowego, pełną gwarancję do spełnienia własnych oczekiwań oraz potrzeb edukacyjnych.
Scan akredytacji

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firma Szkoleniowych to największa branżowa Izba Gospodarcza zrzeszająca firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski.
Chcąc nieustannie podnosić standardy usług szkoleniowych 15 listopada 2017 roku zostaliśmy przyjęci w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie. Tym samym zadeklarowaliśmy stosowanie zasad ujętych w Kodeksie Dobrych Praktyk, co oznacza dla nas utrzymywanie jakości usług nadal na najwyższym poziomie.
Certyfikat członkostwa PIFS

Certyfikat Rzetelna Firma

Rzetelność i uczciwość w biznesie jest dla nas najważniejsza. Certyfikat Rzetelności,  potwierdza brak niespłaconych  zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA. Dzięki temu jesteśmy wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem, któremu można zaufać.
Rzetelna firma

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0)

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.
Dla potwierdzenia bardzo wysokiej jakości naszych usług, zaraz po przyjęciu naszej firmy szkoleniowej do grona członków PIFS, 29 grudnia 2017 roku poddaliśmy się auditowi przeprowadzanemu przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującej się w audytach systemów zarządzania -  DEKRA Certification Sp. z o.o. Audit miał na celu zweryfikowanie i potwierdzenie standardów zarządzania naszą firmą oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług szkoleniowych. Otrzymany Certyfikat (SUS 2.0) potwierdza, że jesteśmy dostawcami najwyższej klasy usług szkoleniowych i stawiamy na wysoką jakość prowadzonych szkoleń, a jednocześnie spełniamy wymogi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dotyczące rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych PARP, co pozwala nam świadczyć usługi dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0)

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Baza Usług Rozwojowych (BUR), czyli internetowa, ogólnodostępna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu).
Jesteśmy firmą szkoleniową, która może poszczycić się certyfikatami i akredytacjami. Nasza Placówka jest zarejestrowana i zweryfikowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), co skutkuje tym, że dostarczamy usługi rozwojowe w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców. W praktyce oznacza to możliwość korzystania przez instytucje i osoby prywatne z dofinansowania usług szkoleniowych, w celu rozwijania swoich kompetencji oraz realizowania celów edukacyjnych i biznesowych, w ramach funduszy europejskich. Mogą Państwo, dzięki BUR wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. Do czego serdecznie zachęcamy.
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/