32 769 03 39

Elearning

Co to jest e-learning:

 • Technika szkolenia wykorzystująca wszystkie dostępne media elektroniczne, czyli Internet, intranet, przekaz satelitarny, taśmy audio/wideo, telewizje internetową i interaktywną oraz nośniki CD-Rom.
 • Jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną, polegającą na doświadczeniu uczenia się za pośrednictwem Internetu, o bardzo wysokim poziomie nauczania, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie.
 • E-learning umożliwia nam samodzielne wybieranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania.
 • Skierowany do indywidualnych uczących się jak i do grup uczących się, powinien wychodzić na przeciwko spełniając ich oczekiwania, cele oraz potrzeby.
 • Powinien wykorzystywać znane technologie uczenia się, wspierając poczucie, że uczenie się jest integralną częścią pracy.
 • Uzmysłowienie sobie, że e-learning to nie tylko rozwiązanie informatyczne i technologia, ale przede wszystkim zmiana filozofii nauki.
 • Zmiana podejścia do nauki – zaangażowanie stron i osób.

Zalety kształcenia na odległość

 • Znosi bariery czasu i przestrzeni.
 • Elastyczne okresy nauki – umożliwia naukę w dowolnym czasie.
 • Odpadają koszty dojazdów i zakwaterowania.
 • Przyjezdna forma kształcenia dla osób z małych miast i wiosek.
 • Łatwa weryfikacja trudnych pojęć.
 • Większy wybór tematów.
 • Samodzielny wybór miejsca do nauki.
 • Większa dostępność kursów.
 • Indywidualny tutoring (opieka).
 • Dyskretne, nie stresujące zdobywanie wiedzy.
 • Łączenie nauki z pracą i obowiązkami rodzinnymi.
 • Umiejętność analizowania podanych informacji, wnikliwość, organizacja, samodyscyplina.
 • Minimum słów, maksimum przekazu.