32 769 03 39

Rekrutacja na Studia dyplomowe

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych:

Tabela opłat (plik do pobrania)

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia plik do pobrania
 • Umowa o kształcenie w dwóch egzemplarzach – umowa jest generowana przez system rekrutacyjny,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • Podpisany akt ślubowania (plik do pobrania)
 • Dwa zdjęcia w formacie do legitymacji;
 • Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym)

 

Szkoła Główna Krajowa

Tabela opłat (plik do pobrania)

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia  plik do pobrania
 • Umowę o kształcenie w dwóch egzemplarzach plik do pobrania
 • Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • Dla studiów drugiego stopnia (magisterskich) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub równoważnych oraz suplement,
 • Podpisany akt ślubowania (plik do pobrania)
 • Dwa zdjęcia w formacie do legitymacji;
 • Opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za legitymację 22 zł (płatne w punkcie rekrutacyjnym)