32 769 03 39

Studia licencjackie online

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Wybór specjalności następuje po I semestrze.
Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka.

Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania.

Dlatego nasze programy studiów łączą zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz e-learning, zaś nasza kadra to uznani naukowcy, wybitni specjaliści, osoby z dużym doświadczeniem praktycznym i twórczym patrzeniem na świat.

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora.

Kończąc nasze studia będziesz zatem przygotowany do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, terapeutycznej i doradczej. Będziesz dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, oraz praktyczną wiedzę zawodową w zakresie wybranej specjalności.

Studia licencjackie realizowane są w ramach współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych  w Warszawie.

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych została założona w 2002 roku.  Jest wpisana do rejestru MNiSW pod numerem 236.

 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Aleje Jerozolimskie 81, piętro XIII
02-001 Warszawa

 

Forma studiów:

 • studia niestacjonarne – wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learningiem) – 1 weekend sesja egzaminacyjna w Warszawie,
 • platforma e-learningowa – moodle – zajęcia asynchroniczne i synchroniczne,
 • rozliczenie semestralne – istnieje możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trybie rocznym

STUDIA KROK PO KROKU :

 1. Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ
 2. Studenci są rejestrowani na MODUŁ
 3. Otrzymują dostęp do MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
 4. Biorą udział w WARSZTATACH (synchronicznie lub asynchronicznie).
 5. Studenci mogą otrzymać pomoc w czasie KONSULTACJI poprzez e-mail, czat, Skype i inne formy komunikacji,
 6. Studenci przygotowują PRACĘ ZALICZENIOWĄ (SPRAWDZIAN). Różnią się one w zależności od modułu, ale najbardziej typową jest pisemny raport.
 7. Studenci mogą brać udział w REPETYTORIACH (zajęciach powtórkowych), organizowanych przed egzaminami
 8. Studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (luty) i letniej (czerwiec/lipiec). Egzaminy odbywają się w Warszawie