32 769 03 39

Rekrutacja na Studia licencjackie

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał lub odpis świadectwa).
  • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  • podanie po przyjęcia na studia, umowa, ślubowanie (wzory druków znajdują się poniżej).Dokumenty do pobrania:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA STUDIA I STOPNIA

UMOWA O KSZTAŁCENIE

ŚLUBOWANIE WSNP

 

 Pedagogika specjalna I stopnia

I semestr 1 590 zł

II semestr 1 590 zł

III semestr 1 690 zł

IV semestr 1 690 zł

 

płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim