32 769 03 39

Oferta na rok akademicki 2017/2018

Opis Kierunku

Jest to program studiów na kierunku Pedagogika, przygotowujący do pracy w edukacji nieformalnej, poza system oświaty, do pracy w roli trenera (innego niż sportowy), szkoleniowca, opiekuna, coacha, nauczyciela (na kursach i szkoleniach z wyłączeniem systemu oświaty):

 • instytucjach szkoleniowych;
 • działach szkoleniowych firm;
 • instytucjach, placówkach i firmach prowadzących działalność w obszarze usług edukacyjnych będących poza system oświatowym;
 • na szerokim rynku działalności edukacyjnej nieformalnej i pozaformalnej; a przede wszystkim do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Przykładowe przedmioty (moduł ogólny):
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy socjologii
 • Metody badań pedagogicznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne obszary badań pedagogicznych
 • Andragogika
 • Współczesne problemy socjologii
 • Metodologia badań społecznych
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Psychopedagogika twórczości - wprowadzenie do treningu twórczości
 • Projektowanie badań naukowych
 • Poznawanie siebie, innych i środowiska
 • Język obcy
 • Wprowadzenie do redakcji prac naukowych