32 769 03 39

Rekrutacja na Studia magisterskie

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia ( do wglądu oryginał lub odpis dyplomu). W  przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r.  wraz z kserokopią suplementu do dyplomu,
  • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  • podanie po przyjęcia na studia, umowa, ślubowanie (wzory druków znajdują się poniżej).

Dokumenty do pobrania:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA STUDIA I STOPNIA

UMOWA O KSZTAŁCENIE

ŚLUBOWANIE WSNP

 

Koszt studiów:

  • I semestr 1 700 zł,
  • II semestr 1 700 zł
  • III semestr 1 850 zł
  • IV semestr 1 850 zł

płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim