32 769 03 39

Oferta na rok akademicki 2021/2022

Oferta na rok akademicki 2021/2022

Nazwa kierunku Ilość semestrów Czesne za semestr
Andragogika21200 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole31000 zł
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa31000 zł
Biologia w szkole31100 zł
Chemia w szkole31100 zł
Coaching i tutoring w edukacji21750 zł
Doradztwo zawodowe31000 zł
Dydaktyka języka obcego – język angielski31000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa31000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)31200 zł
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu31200 zł
Edukacja włączająca31200 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia21000 zł
Etyka w szkole31100 zł
Filozofia w szkole31000 zł
Fizyka w szkole31100 zł
Geografia w szkole31100 zł
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi.21200 zł
Historia w szkole31100 zł
Informatyka z programowaniem w szkole31100 zł
Język polski w szkole31100 zł
Logistyka w szkole31000 zł
Logopedia kliniczna 4 - semestralna41300 zł
Logopedia ogólna 3 - semestralna31300 zł
Matematyka w szkole 31100 zł
Muzyka w szkole31100 zł
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego31100 zł
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)31200 zł
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną31300 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną31000 zł
Pedagogika resocjalizacyjna31200 zł
Pedagogika sztuki – plastyka31100 zł
Pedagogika środowiskowa31000 zł
Pedagogika terapeutyczno – lecznicza31200 zł
Przedsiębiorczość w szkole31000 zł
Przygotowanie pedagogiczne31000 zł
Przyroda w szkole31100 zł
Socjoterapia31000 zł
Technika w szkole31100 zł
Terapia rodzin31000 zł
Trener w oświacie21200 zł
Wczesne nauczanie języka obcego – język angielski31000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31200 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną31300 zł
Wiedza o społeczeństwie31100 zł
Wychowanie do życia w rodzinie31000 zł
Wychowanie fizyczne w szkole31100 zł
Zarządzanie oświata21200 zł