32 769 03 39

Oferta na rok akademicki 2019/2020

Oferta na rok akademicki 2019/2020

Nazwa kierunku Ilość semestrów Czesne za semestr
Andragogika21200 zł
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa31000 zł
Biologia w szkole31000 zł
Chemia w szkole31000 zł
Coaching i tutoring w edukacji21750 zł
Doradztwo zawodowe31000 zł
Dydaktyka języka obcego31000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy31000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu31200 zł
Edukacja włączająca31200 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia21200 zł
Etyka w szkole31000 zł
Filozofia w szkole31000 zł
Fizyka w szkole31000 zł
Geografia w szkole31000 zł
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi.21200 zł
Historia w szkole31000 zł
Informatyka z programowaniem w szkole31000 zł
Język polski w szkole31000 zł
Logopedia41300 zł
Matematyka w szkole 31000 zł
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)31200 zł
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną31300 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną31000 zł
Pedagogika sztuki – plastyka31000 zł
Pedagogika terapeutyczno – lecznicza31200 zł
Przedsiębiorczość w szkole31000 zł
Przygotowanie pedagogiczne31000 zł
Przyroda w szkole31000 zł
Resocjalizacja31200 zł
Socjoterapia31000 zł
Technika w szkole31000 zł
Terapia rodzin31000 zł
Wczesne nauczanie języka obcego31000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31200 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną31300 zł
Wiedza o społeczeństwie31000 zł
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną31000 zł
Wychowanie fizyczne w szkole31000 zł
Zarządzanie oświata21200 zł