32 769 03 39

Oferta na rok akademicki 2019/2020

Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia


Zapisz się już dziś

Opis studiów:

Studia podyplomowe z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pracowników samorządowych i administracji, pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla różnych grup ludności. Absolwenci studiów są przygotowani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowi i życiu człowieka a także do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej.

Ramowy program studiów:
 1. Elementy anatomii i fizjologii człowieka.
 2. Psychologia zdrowia.
 3. Socjologia zdrowia.
 4. Prawne i ekonomiczne elementy zdrowia.
 5. Zdrowie publiczne.
 6. Rodzina, a kształtowanie zdrowego stylu życia.
 7. Bioetyka.
 8. Pedagogika zdrowia.
 9. Promocja zdrowia.
 10. Problemy zdrowotne.
 11. Epidemiologia chorób cywilizacyjnych.
 12. Epidemiologia chorób zakaźnych.
 13. Polityka zdrowotna, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.
 14. Zdrowie psychiczne a odżywianie.
Wymiar praktyk: 0 godzin
Koszt studiów: 2400 (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 85 zł
Czas trwania: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym.