32 769 03 39

Logistyka


Zapisz się już dziś

Opis studiów:

Studia mają charakter dokształcający. Przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Ich ukończenie znacząco zwiększa szanse kariery w środowisku międzynarodowym. Zdobyta wiedza umożliwi pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia i produkcji.

Ramowy program studiów:

1. Podstawy logistyki
2. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
3. Polityka transportowa Unii Europejskiej
4. Procedury i dokumenty w transporcie i spedycji międzynarodowej
5. Prawo transportowe
6. Optymalizacja wewnętrznych i zewnętrznych procesów logistycznych
7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
8. Regulacje, przepisy i procedury celne
9. Ubezpieczenia transakcji międzynarodowych
10. Outsourcing w logistyce
11. Specyfika i zasady współpracy z operatorem logistycznym
12. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej.
13. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko
14. Controlling
15. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
16. Systemy informatyczne w logistyce
17. Logistyka w produkcji
18. Zarządzanie dystrybucją
19. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
20. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
21. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)

Wymiar praktyk: 0 godzin
Koszt studiów: 2400 zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 85 zł
Czas trwania: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym.