32 769 03 39

Opieka farmaceutyczna


Zapisz się już dziś

Opis studiów:

Studia mają charakter dokształcający. Adresowane są do magistrów farmacji i techników farmaceutycznych, posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia, pracowników publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze farmaceutycznym.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy o szeroko pojętej opiece farmaceutycznej i farmakologicznej, ziołolecznictwie, profilaktyce chorób oraz doradztwie w samolecznictwie; obejmują też kwestie związane z edukowaniem pacjentów w zakresie tematyki zdrowotnej.

Ramowy program studiów:

1. Propedeutyka medycyny,
2. Podstawy opieki farmaceutycznej
3. Ziołolecznictwo i produkty naturalne
4. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
5. Wybrane zagadnienia z patofizjologii i patomorfologii,
6. Bezpieczeństwo stosowania różnych suplementów diety
7. Promocja i profilaktyka zdrowia
8. Żywienie człowieka i choroby dieto zależne
9. Toksykologia i interakcje leków
10. Środowiskowe zagrożenia zdrowia i życia
11.Indywidualizacja farmakoterapii
12. Higiena żywności i żywienia
13. Immunologia i szczepienia ochronne
14. Etiopatologia epidemiologia chorób zakaźnych
16. Etiopatogeneza chorób alergicznych skóry i układu oddechowego
17. Dermokosmetyki
18. Opieka farmakologiczna w wybranych jednostkach chorobowych i geriatrii
19. Opieka farmaceutyczna w uzależnieniach
20. Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc,
21. Doradztwo w samoleczeniu, testy diagnostyczne , wyroby medyczne

Wymiar praktyk: 0 godzin
Koszt studiów: 2400 zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 85 zł
Czas trwania: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym.