32 769 03 39

Oferta na rok akademicki 2019/2020

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


Zapisz się już dziś

Opis studiów:

Studia mają charakter dokształcający. Przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni. Studia dają uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia funkcji starszego inspektora – głównego specjalisty do spraw BHP.

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi  z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP. Przygotowują do pracy na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia BHP

Ramowy program studiów:

1. Prawo pracy
2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym
3. Organizacja bezpiecznej pracy
4. Audyty bezpieczeństwa pracy
5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
6. Psychologia pracy
7. Zasady udzielania pierwszej pomocy
8. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
9. Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
10. Zarządzanie jakością
11. Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy
12. Systemy bezpieczeństwa pracy
13. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
14. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe
15. Metodyka pracy służb BHP
16. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń

Wymiar praktyk: 0 godzin
Koszt studiów: 2400 zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 85 zł
Czas trwania: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym.