32 769 03 39

Oferta na rok akademicki 2019/2020

Zarządzanie w służbie zdrowia


Zapisz się już dziś

Opis studiów:

Studia mają charakter dokształcający. Kierowane są do obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów  z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm, oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji, regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, a także do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

Celem studiów jest wykształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, umiejących w sposób nowoczesny zarządzać zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia. Absolwenci wyposażeni zostaną między innymi w umiejętności formułowania strategii, konstruowania biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, form i metod zatrudniania,  zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Ramowy program studiów:

1. Podstawy organizacji i zarządzania podmiotem leczniczym
2. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
3. Prawne aspekty ochrony zdrowia
4. Zarządzanie personelem medycznym
5. Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej
6. Prywatyzacja i restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej
7. Strategie finansowania placówki medycznej
8. Marketing usług zdrowotnych
9. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych
10. Prawo pracy
11. Nadzór sanitarno epidemiologiczny
12. Systemy opieki zdrowotnej w Polsce i UE
13. Strategia kontraktowania świadczeń medycznych
14. Negocjacje i komunikacja interpersonalna
15. Promocja zdrowia
16. Problemy ochrony zdrowia w UE

Wymiar praktyk: 0 godzin
Koszt studiów: 2400 zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 85 zł
Czas trwania: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym.