32 769 03 39

Rekrutacja na Studia podyplomowe

Zasady rekrutacji

DLA KOGO

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • formularz zgłoszeniowy ( karta zgłoszenia )
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) – ksero

Uwaga absolwenci: do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia studiów podyplomowych naszej uczelni. Będzie to podstawą do naliczenia zniżki dla absolwentów.


Podanie na studia podyplomowe

Dokumenty muszą być wypełnione czytelnym pismem.

Sposoby złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

 • osobiście w siedzibie filii – w placówce obowiązuje rygor sanitarny: obowiązek zakrywania nosa oraz ust, dezynfekcja rąk,
 • poczta tradycyjna, adres przesyłki:
  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog
  Karłuszowiec 9
  42-600 Tarnowskie Góry
 • drogą elektroniczną – skany (czytelne) podania oraz dyplomu należy przesłać na adres: studia@kursysilesia.pl

 

Rekrutację przeprowadzamy dwa razy w roku:

 • na semestr zimowy (do końca listopada) – nabór rozpoczynamy 1 września
 • na semestr letni (do końca marca) – nabór rozpoczyna się 1 lutego

 

PROMOCJE

Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.

Absolwentom proponujemy następujące zniżki:

 • 50% czesnego za przygotowanie pedagogiczne,
 • 20% czesnego za każdy pozostały kierunek studiów podyplomowych,

Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe – jeden semestr.

Czesne za studia tylko 1200 zł.

 

Opłaty

Czesne za studia można wpłacać:

 • jednorazowo,
 • semestralnie – 3 raty
 • miesięcznie, zgodnie z harmonogramem

 

Raty nie są oprocentowane.

 

Przy zapisie na studia pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85 zł.

W przypadku rezygnacji studenta ze studiów opłata nie podlega zwrotowi.