Informatyka z programowaniem w szkole

3300 PLNInformatyka z programowaniem w szkole

Profil kandydata:

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowujące słuchaczy do nauczania kolejnego przedmiotu – informatyki z programowaniem w szkole. Skierowane są do nauczycieli oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania informatyki z programowaniem w szkole, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.
Absolwent studiów zyskuje wiedzę z zakresu współczesnej informatyki (metodyka
i dydaktyka) uwzględnioną w podstawach programowych kształcenia ogólnego, poznaje możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

 

Uzyskane umiejętność/kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu na wszystkich etapach kształcenia Mają charakter kwalifikacyjny, program kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.1450).

 

Wymiar praktyk:

90 godzin

 

Koszt studiów: 

3 300 zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 85 zł

 

Czas trwania: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym.

  1. moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu.
  2. moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu.
  3. moduł: Przygotowanie dydaktyczne.
  4. moduł: Praktyki zawodowe - 90 godzin.

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł:

  • licencjata,
  • magistra,
  • inżyniera.

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.

Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) – ksero,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na naszej uczelni – dotyczy absolwentów (na podstawie świadectwa naliczana jest zniżka dla absolwenta)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł:

      37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 (rachunek tylko  do opłaty rekrutacyjnej)

      Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog
      Karłuszowiec 9
      42-600 Tarnowskie Góry

    Sposoby złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

    • osobiście w siedzibie filii w godzinach pracy placówki,
    • poczta tradycyjna, adres przesyłki:

    Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PEDAGOG
    ul. Karłuszowiec 9; 42-600 Tarnowskie Góry

    • drogą elektroniczną – czytelne skany dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres: studia@kursysilesia.pl.

    Rekrutację przeprowadzamy dwa razy w roku:

    • na semestr zimowy – rozpoczęcie semestru 1 października,
    • na semestr letni – rozpoczęcie semestru – 1 marca.


    Pliki do pobrania:
    1. Formularz do pobrania - klik

    Czesne

    Czesne za studia można opłacać:

    • jednorazowo,
    • semestralnie,
    • miesięcznie, zgodnie z harmonogramem

    Raty nie są oprocentowane.

     

    Opłata rekrutacyjna

    Przy zapisie na studia pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85 zł.

    Opłatę należy zapłacić w siedzibie filii (karta, gotówka) lub przelać na konto:

    37 1050 1214 1000 0091 4960 4564 (rachunek tylko  do opłaty rekrutacyjnej)

    Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Pedagog

    Karłuszowiec 9

    42-600 Tarnowskie Góry

    W przypadku rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

     

    PROMOCJE

    Zniżka dla absolwentów:
    • 20% czesnego za każdy kierunek


    Zniżka za drugi kierunek:
    • 50% - zniżka dotyczy studentów podejmujących się studiowania równocześnie (w jednym naborze) dwóch kierunków. Zniżka dotyczy tańszego kierunku.


    Zniżka dla absolwentów:
    – Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP),
    – Szkoły Głównej Krajowej (SGK),
    – Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA),
    – Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu (ANS)
    • 20% - zniżki czesnego przy zapisie na wybrany kierunek studiów podyplomowych.


    Oferta dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych:

    Absolwentów kursów kwalifikacyjnych pedagogicznych, realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe – jeden semestr. Czesne za całość studiów tylko 1200 złotych

    O nas

    Studia podyplomowe realizowane są w ramach współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
    Działamy od 2015 r.
    Filia Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
    ul. Karłuszowiec 9;
    42-600 Tarnowskie Góry
    tel. 32 769 03 39 lub 512 812 165
    lub skorzystaj z zakładki KONTAKT i napisz do nas

    Naszym priorytetem jest rzetelna, sprawna i profesjonalna obsługa naszych studentów.

    INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

    Studia podyplomowe realizowane są przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych została założona w 2002 roku. 
    Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych POLON pod numerem 236.
    Uczelnia uzyskała akt akredytacyjny (Uchwała nr 128/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r.), który potwierdza wysoką jakość kształcenia.
    Rektor uczelni: mgr Katarzyna Kujawiak
    Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych: mgr Rafał Kosmulski.
     
    Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
    Aleje Jerozolimskie 98, piętro VI; 00-807 Warszawa

    Ogólnopolskie Biuro Obsługi Studenta Instytutu Studiów Podyplomowych
    ul. Sienkiewicza 16;  97-300 Piotrków Trybunalski; tel. 790 790 316
     

    pole wymagane

    Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.

    Kierunki

    3300 PLN

    Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

    3300 PLN

    Biznes i zarządzanie

    3300 PLN

    Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

    3300 PLN

    Biologia w szkole

    3300 PLN

    Chemia w szkole

    3300 PLN

    Doradztwo zawodowe i coaching kariery

    3300 PLN

    Dydaktyka języka obcego – język angielski

    3300 PLN

    Dydaktyka języka obcego – język niemiecki

    3300 PLN

    Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

    3600 PLN

    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

    3600 PLN

    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

    3600 PLN

    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

    3600 PLN

    Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

    3600 PLN

    Edukacja włączająca

    3300 PLN

    Etyka w szkole

    3300 PLN

    Filozofia w szkole

    3300 PLN

    Fizyka w szkole

    3300 PLN

    Geografia w szkole

    3300 PLN

    Historia i teraźniejszość

    3300 PLN

    Historia w szkole

    4500 PLN

    Integracja sensoryczna

    3300 PLN

    Język polski w szkole

    3300 PLN

    Logistyka w szkole

    5200 PLN

    Logopedia kliniczna

    3900 PLN

    Logopedia

    3300 PLN

    Matematyka w szkole

    3300 PLN

    Muzyka w szkole

    3300 PLN

    Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

    3600 PLN

    Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

    3900 PLN

    Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

    3600 PLN

    Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

    3300 PLN

    Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

    3600 PLN

    Pedagogika resocjalizacyjna

    3300 PLN

    Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

    3600 PLN

    Profilaktyka i terapia uzależnień

    3300 PLN

    Przygotowanie pedagogiczne

    3300 PLN

    Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

    3300 PLN

    Przyroda w szkole

    3300 PLN

    Rytmika, logorytmika z elementami tanca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

    3300 PLN

    Socjoterapia

    3300 PLN

    Technika w szkole

    3300 PLN

    Terapia rodzin

    2500 PLN

    Trener umiejętności społecznych

    2500 PLN

    Trener w oświacie

    3300 PLN

    Wczesne nauczanie języka obcego (język angielski)

    3300 PLN

    Wczesne nauczanie języka obcego (język niemiecki)

    3600 PLN

    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

    3900 PLN

    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

    3300 PLN

    Wiedza o społeczeństwie

    3300 PLN

    Wychowanie do życia w rodzinie

    3300 PLN

    Wychowanie fizyczne w szkole

    2500 PLN

    Zarządzanie w oświacie

    Newsletter

    Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości

    14 583 absolwentów
    i stale rekrutujemy
    73 kierunki
    i stale zwiększamy
    119 kursów, szkoleń i webinarów
    i stale się rozwijamy

    Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
    Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj